Новини » 04-06.03.2013г. Следдипломно обучение на тема "Иновации в превързочната техника и грижата за раните"

18 Декември 2012

От 04.03.2013 до 06.03.2013 ще се проведе тридневен курс за медицински сестри на тема: "Иновации в превързочната техника и грижата за раните" . Мястото на провеждане е Втора Хирургична Клиника в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, София. Ръководител на курса е Г. Славчева. Всички участници ще получат 27 кредитни точки.

Цената на курса е 27 лв. Участниците трябва да се явят на 04.03.2013 в 08:00ч. пред регистратурата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, София.

ПРОГРАМА:

Десмургия - основи на превързочната техника - Г. Славчева

Структура и функции на кожата - Г. Славчева

Фази на раневото заздравяване - Г. Славчева

Видове рани - Г. Славчева

Диагностично - терапевтичен алгоритъм на раневото заздравяване - Проф. Вл. Христов

Основни принципи на лечение на остри рани - Г. Славчева                                                                                           

Основни принципи на лечение на хронични рани - Г. Славчева                                                                                           

Видове превръзки и тяхното приложение- Г. Славчева

Принципи на действие на компресивната терапия - Г. Славчева

Приложение на компресивна терапия - Г. Славчева

Обучение на пациенти /и техни близки/ с хронични рани от медицински специалист /сестра/ - Г. Славчева

Лечение на рани - представяне на клинични случаи

Практически занимания в Център за лечение на рани към Българска асоциация за раните /БАР/

Дискусия по темите и Тест