HydroClean®

HydroClean®

Хидроактивна супераборбираща превръзка с разтвор на Рингер


HydroClean (новото име на TenderWet 24 Active) е иновативна превръзка, която e импрегниранa с разтвор на Рингер и създава постоянна влажна среда за период до 24 часа. По този начин, ефикасно почиства раната и ускорява образуването на гранулационна тъкан.  Хидрофобното покритие на превръзката не позволява залепване и позволява атравматично отстраняване. Горният слой е непропусклив и влаго-задържащ, което не позволява изпускането на разтвора на Рингер извън раната. HydroClean cavity е превръзка, специално създадена за кухинни рани и при нея липсва горният непропусклив слой. Тя може да остане в раната до 12 часа.

В рамките на 24 часа, съдържащият се в превръзката Рингеров разтвор се освобождава в раната, което подпомага автолотичния дебридман. Това води до омекване, втечняване и евакуиране на некротичната тъкан. Суперабсорбиращата сърцевина поема и надеждно задържа в себе си богатия на белтъци, токсини и бактерии ексудат. Така HydroClean механично премахва и елиминира наличната в раната инфекция и създава благоприятни условия за гранулация.

Приложение

За лечение във влажна среда в първата фаза (почистваща) на оздравителния процес. Особено подходяща за рани със слаба тенденция към заздравяване със силна ексудация, за инфектирани рани, за хронични рани от различен произход, напр. диабетно стъпало, декубитални рани, венозни улкуси и др. За кухинни рани е подходяща HydroClean cavity, при която липсва горният непропусклив влаго-задържащ слой.

Начин на употреба

HydroClean внимателно се изважда от стерилната опаковка и се поставя с бялата част към раната, така че зелените ивици да сочат нагоре. За кухинни рани поставете HydroClean cavity без значение от посоката. Превръзката трябва да е в отличен контакт с раневото ложе. Прикрепва се с вторична превръзка или адхезивна превръзка.

Превръзката може да остане в раната до 24 часа (при HydroClean cavity - до 12 часа)

    

 

Клинични случаи