HydroClean® Plus

HydroClean® Plus

HydroClean Plus (новото име на TenderWet Plus) е иновативна превръзка, импрегниранa с разтвор на Рингер, която създава постоянна влажна среда за период до 3 дни. По този начин, ефикасно почиства раната и ускорява образуването на гранулационна тъкан. Хидрофобното покритие на превръзката не позволява залепване и позволява атравматично отстраняване. Горният слой е непропусклив и влаго-задържащ, което не позволява изпускането на разтвора на Рингер извън раната. HydroClean Plus cavity е превръзка, специално създадена за кухинни рани и при нея липсва горният непропусклив слой.

В рамките на 72 часа, съдържащият се в превръзката Рингеров разтвор се освобождава в раната, което подпомага автолотичния дебридман. Това води до омекване, втечняване и евакуиране на некротичната тъкан. Суперабсорбиращата сърцевина поема и надеждно задържа в себе си богатия на белтъци, токсини и бактерии ексудат. Така HydroClean Plus механично премахва и елиминира наличната в раната инфекция и създава благоприятни условия за гранулация.

Приложение

За лечение във влажна среда в първата фаза (почистваща) на оздравителния процес. Особено подходяща за рани със слаба тенденция към заздравяване със силна ексудация, за инфектирани рани, за хронични рани от различен произход, напр. диабетно стъпало, декубитални рани, венозни улкуси и др. За кухинни рани е подходяща HydroClean Plus cavity, при която липсва горният непропусклив влаго-задържащ слой.

Начин на употреба

HydroClean Plus внимателно се изважда от стерилната опаковка и се поставя с бялата част към раната, така че зелените ивици да сочат нагоре. За кухинни рани поставете HydroClean Plus cavity без значение от посоката. Превръзката трябва да е в отличен контакт с раневото ложе. Прикрепва се с вторична превръзка или адхезивна превръзка.

Превръзката може да остане в раната до 72 часа.