Центрове за лечение на рани » Варна » МБАЛ "Света Анна-Варна"

МБАЛ "Света Анна-Варна"

МБАЛ "Света Анна-Варна"

Клиника по съдова хирургия

Адрес: гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 100

Телефони: 052 821/ 798

Уебсайт: http://www.svetaanna-varna.com

 

Клиниката е ситуирана в хирургичния блок. Разполага със стационар и ПКК.
 
В нея се извършват около 800 операции годишно, включително сложни реконструктивни операции по повод аневризми на коремната аорта, тромбооблитериращи заболявания /артериална недостатъчност/ на екстракраниалните /мозъчни/ и периферни артерии на крайниците от различен произход, оперативни намеси при съдови травми, венозни заболявания, вкл. безкръвни методи на лечение, съдови операции при болни на хемодиализа, за което клиниката разполага със най-съвременни консумативи и апаратура.
 
В клиниката са създадени и внедрени редица нови оригинални инструменти, уреди и устройства, някои от които нямат аналог. 
 
През 1993 г., при руптурирала аортна аневризма, в клиниката се извърши първа в България безшевна анастомоза между аортата и съдова протеза с помощта на оригинален ригиден стент, признат за изобретение и за най-голямото национално постижение на медицината в България за период 1993-1996 г.
 
Клиниката разполага с 20 легла и лекува пациенти по 12 КП.
 
Оказва учебно-методична, консултативна и лечебна помощ на болничните заведения в северо-източния регион на България. 
 
Тя е база за следдипломна специализация по съдова хирургия, както и за обучение на студенти по медицина при МУ-Варна.
 
Екип:
 
доц. Виктор Княжев - Началник клиника
 
д-р Пламен Костов 
 
д-р Николай Манолов 
 
д-р Тоня Драгнева 
 
 
д-р Красимир Тютюнджиев 
 
д-р Николай Дончев
 
С.м.с Йорданка Йоргакиева